Tên miền Việt Nam .ORG.VN 200.000 đ/năm

Phí khởi tạo 200.000 đ/lần

Tên miền .org.vn
Tên miền dành cho tổ chức phi lợi nhuận