Tên miền Việt Nam .NAME.VN 35.000 đ/năm

Phí khởi tạo 35.000 đ/lần

Tên miền .name.vn
Dành cho cá nhân sử dụng làm website cá nhân, blog
Ví dụ: bạn có họ tên Nguyễn Văn A thì tên miền bạn đăng ký là nguyenvana.name.vn