Tên miền Việt Nam .GOV.VN 200.000 đ/năm

Phí khởi tạo 200.000 đ/lần

Tên miền .gov.vn
Tên miền dành cho tổ chức thuộc chính phủ