Tên miền Việt Nam .EDU.VN 200.000 đ/năm

Phí khởi tạo 200.000 đ/lần

Tên miền .edu.vn
Tên miền dành cho tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Ví dụ như trường học, trung tâm đào tạo, sở giáo dục, phòng giáo dục....