Cloud Wordpress Hosting CLOUD WP6 369.000 đ/tháng

Dung lượng: 10.000 MB

Băng thông: không giới hạn

Địa chỉ email: không giới hạn

Website: 5

Addon Domain: 4

Sub Domain: không giới hạn

Park Domain: không giới hạn

SSL: 5

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 12

PHP Version: PHP 5.x
CLOUD WP1

49.000 đ/tháng


CLOUD WP2

89.000 đ/tháng


CLOUD WP3

129.000 đ/tháng


CLOUD WP4

169.000 đ/tháng


CLOUD WP5

269.000 đ/tháng