Cloud Wordpress Hosting CLOUD WP2 89.000 đ/tháng

Dung lượng: 1.500 MB

Băng thông: 20 GB

Địa chỉ email: 20

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

SSL: 1

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 1

PHP Version: PHP 5.x
CLOUD WP1

49.000 đ/tháng


CLOUD WP3

129.000 đ/tháng


CLOUD WP4

169.000 đ/tháng


CLOUD WP5

269.000 đ/tháng


CLOUD WP6

369.000 đ/tháng