Cloud Linux Hosting Cloud Host 6 - Linux 400.000 đ/tháng

Dung lượng: 10.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Địa chỉ email: Không giới hạn

Website: 6

Addon Domain: 5

Sub Domain: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

MySQL: 15
Cloud Host 5 - Linux

230.000 đ/tháng


Cloud Host 4 - Linux

135.000 đ/tháng


Cloud Host 3 - Linux

90.000 đ/tháng


Cloud Host 2 - Linux

63.000 đ/tháng


Cloud Host 1 - Linux

36.000 đ/tháng