Cloud Linux Hosting Cloud Host 3 - Linux 90.000 đ/tháng

Dung lượng: 1.500 MB

Băng thông: Không giới hạn

Địa chỉ email: 30

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

MySQL: 3
Cloud Host 6 - Linux

400.000 đ/tháng


Cloud Host 5 - Linux

230.000 đ/tháng


Cloud Host 4 - Linux

135.000 đ/tháng


Cloud Host 2 - Linux

63.000 đ/tháng


Cloud Host 1 - Linux

36.000 đ/tháng