Tên miền Cá nhân được đăng ký tên miền .VN các đuôi nào?

Theo cấu trúc tên miền ".vn" được quy định tại khoản 1 mục II Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, cá nhân được đăng ký tên miền ".vn" các đuôi sau:
 • VN: Tên miền Quốc gia Việt Nam cấp cao nhất.
 • COM.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.
 • BIZ.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, tương đương tiên miền .COM.VN
 • EDU.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
 • NET.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
 • AC.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
 • PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
 • INFO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin.
 • HEALTH.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
 • NAME.VN: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.
 • Các tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (.thanhhoa.vn, .danang.vn, .thanhphohochiminh.vn, .hanoi.vn....)

.VN
470.000 đ/năm
.COM.VN
340.000 đ/năm
.NET.VN
340.000 đ/năm
.COM
330.000 đ/năm
.NET
320.000 đ/năm
.XYZ
300.000 đ/năm